باشگاه مشتریان

ورود به باشگاه
باشگاه مشتریان

کارگزاری بانک ملی

عضو تیم ملی شوید، معامله کنید و آقای گل شوید

باشگاه مشتریان کارگزاری بانک ملی ایران در راستای قدردانی از همراهی شما، ارائه خدمات بیشتر و جلب رضایت مشتریان عزیز راه‌اندازی شده است و شامل مجموعه‌ای از خدمات متنوع و جذاب همچون دریافت تخفیف نقدی کارمزد معاملات، بسته‌های تحلیلی بازار سرمایه، بسته‌های اعتباری ویژه، تخفیف هزینه مالی، کدهای تخفیف خرید، آموزش و مسابقات متنوع می‌باشد.

سرمایه گذار حرفه ای

ورود به باشگاه
باشگاه مشتریان

کارگزاری بانک ملی

عضو تیم ملی شوید، معامله کنید و آقای گل شوید

باشگاه مشتریان کارگزاری بانک ملی ایران در راستای قدردانی از همراهی شما، ارائه خدمات بیشتر و جلب رضایت مشتریان عزیز راه‌اندازی شده است و شامل مجموعه‌ای از خدمات متنوع و جذاب همچون دریافت تخفیف نقدی کارمزد معاملات، بسته‌های تحلیلی بازار سرمایه، بسته‌های اعتباری ویژه، تخفیف هزینه مالی، کدهای تخفیف خرید، آموزش و مسابقات متنوع می‌باشد.

کارمزدها

ورود به باشگاه
باشگاه مشتریان

کارگزاری بانک ملی

عضو تیم ملی شوید، معامله کنید و آقای گل شوید

باشگاه مشتریان کارگزاری بانک ملی ایران در راستای قدردانی از همراهی شما، ارائه خدمات بیشتر و جلب رضایت مشتریان عزیز راه‌اندازی شده است و شامل مجموعه‌ای از خدمات متنوع و جذاب همچون دریافت تخفیف نقدی کارمزد معاملات، بسته‌های تحلیلی بازار سرمایه، بسته‌های اعتباری ویژه، تخفیف هزینه مالی، کدهای تخفیف خرید، آموزش و مسابقات متنوع می‌باشد.