عرضه اولیه "نخریس" دوشنبه ۱۱ دی درفرابورس

عرضه اولیه "نخریس" دوشنبه ۱۱ دی درفرابورس
عرضه اولیه "نخریسی و نساجی خسروی خراسان "
تعداد : حداکثر 30 سهم
قیمت ثبت سفارش: قیمت مشخص شده در مرحله قبلی
زمان عرضه : دوشنبه 11 دی
حداکثر نقدینگی مورد نیاز: 183.000 تومان
پیش بینی نقدینگی مورد نیاز:با فرض مشارکت کمتر از 500 هزار کد،
به هر کد معاملاتی ، حداکثر 30 سهم معادل 183.000 تومان تخصیص خواهد یافت.
با فرض مشارکت 1/5 میلیون کد، 16 سهم معادل 98.000 تومان به هر کد تخصیص خواهد یافت.
با فرض مشارکت 2 میلیون کد، 12 سهم معادل 73.000 تومان به هر کد تخصیص خواهد یافت.
در این عرضه اولیه 24.000.000 سهم به عموم عرضه خواهد شد.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.