کارگزاری بانک ملی ایران|تامین مالی|پذیره‌نویسی عمومی شرکت‌های سهامی عام در شرف تاسیس

پذیره‌نویسی عمومی شرکت‌های سهامی عام در شرف تاسیس

این شیوه تامین مالی به منظور استفاده از ظرفیت‌های عرضه عمومی سهام «شرکت‌های سهامی عام در شرف تاسیس» و همچنین اجرایی سازی طرح‌ها و پروژه‌ها در قالب ایجاد «شرکت-پروژه» مناسب می‌باشد. ‌