تحلیل بنیادی و تکنیکال نماد دلر

شرکت داروسازی اکسیر چهارمین شرکت داروسازی بزرگ کشور است. در 7 ماهه امسال این شرکت تقریبا، سهم 2.7% از فروش دارویی کشور را در دست داشته و کنترل‌کننده اصلی آن، شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین، هلدینگ دارویی شستا است.

تحلیل بنیادی و تکنیکال نماد دلر

درباره شرکت

شرکت داروسازی اکسیر پس از داروسازی دکتر عبیدی، داروسازی دانا و کارخانه جات دارو پخش، چهارمین شرکت داروسازی بزرگ کشور است. در هفت ماهه امسال این شرکت تقریبا، سهم 2.7% از فروش دارویی کشور را در دست داشته است. کنترل کننده اصلی این شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین، هلدینگ دارویی شستا می باشد.

سهامداران درصدی شرکت

 

 

 

نکات تحلیلی مهم و ریسک ها و پتانسیل های شرکت

          ریسک اصلی و مهم صنعت دارو، مشکل سرمایه در گردش و افزایش هزینه های مالی شرکت ها ناشی از جهش های ناگهانی ارز در این صنعت است. انتظار داریم در فصول آتی رشد هزینه های مالی در دلر مانند سایر دارویی ها با نرخ بالاتری رشد کند.

          در صورت وقوع جهش های ارزی در دوره های آتی، با توجه به نیاز صنعت به 2 میلیارد دلار ارز در سال، احتمالا امکان تخصیص ارز 28 هزار تومانی برای این صنعت وجود نداشته باشد. در این سناریو در صورت پایین نگه داشتن نرخ ارز صنعت، احتمالا امکان تامین ارز کافی برای شرکت ها نباشد. همچنین در صورت، جهش ناگهانی ارز در صنعت، این صنعت باید با مشکلات شدیدتر سرمایه در گردش دست و پنجه نرم کند.

 

برآورد سود شرکت