ابزارهای بدهی

تعریف: 

گاه شرکت‌ها تمایل دارند به جای بکارگیری منابع مالکان یا شرکای جدید، از طریق استقراض، نیازهای مالی خود را تأمین کنند. در این صورت بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند به جای استفاده از واسطه‌های مالی نظیر بانک، با انتشار اوراق بدهی مستقیماً از بازارهای مالی، منابع مورد نیاز خود را تجهیز نمایند.


مزایای انتشار اواق بدهی:

 از جمله مزایای عمده استفاده از روش‌های تامین مالی بدهی می‌توان به ایجاد سپر مالیاتی، حفظ درصد مالکیت سهامداران (خصوصاً در مواردی که منابع مالی برای دوره زمانی محدودی مورد نیاز است) و حفظ سود باقیمانده اشاره نمود. از طرفی استفاده از روش‌های تامین مالی بدهی ضمن کاهش جریان نقدی آزاد شرکت‌ها و افزایش ریسک اعتباری، مستلزم دارا بودن وثائق کافی می‌باشد.


انواع ابزارهای بدهی:

 •  اوراق اجاره
 • اوراق مرابحه
 • اوراق استصناع (سفارش ساخت)
 • اوراق رهنی
 • اوراق خرید دین
 • اوراق منفعت
 • اوراق وکالت
 • گواهی سپرده خاص
 • اوراق سلف استاندارد موازی

اوراق اجاره : 

این اوراق ابزاری مناسب جهت تأمین منابع مورد نیاز جهت اجرای طرح‌های توسعه، تأمین سرمایه در گردش، خرید دارایی جدید و… بر اساس عقد اجاره می‌باشد. جهت استفاده از این ابزار وجود یک دارایی به عنوان دارایی مبنای انتشار ضروری است. مبلغ تأمین مالی به اندازه ارزش روز دارایی مبنای انتشار می‌باشد.

 • شرایط متقاضی تامین مالی:
 • بانی در ایران به ثبت رسیده و مرکز اصلی فعالیت آن در ایران باشد.
 • اظهار نظر بازرس و حسابرس شرکت در خصوص صورت‌های مالی دو سال مالی اخیر بانی مردود یا عدم اظهار نظر نباشد.
 • مجموع جریان نقدی حاصل از عملیات بانی در دو سال مالی اخیر مثبت باشد.
 • نسبت مجموع بدهی‌ها به دارایی‌های بانی حداکثر ۹۰ درصد باشد.
 • شرایط دارایی انتشار :
 •  این دارایی می‌تواند زمین، ساختمان و تأسیسات، ماشین‌آلات و تجهیزات، یا وسایل حمل‌ونقل و سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس/فرابورس باشد.
 • مالکیت دارایی به صورت غیرمشاع باشد.
 • امکان واگذاری دارایی به غیر وجود داشته باشد.
 • تصرف و اعمال حقوق مالکیت در دارایی برای نهاد واسط بدون محدودیت باشد.
 • دارایی در رهن نباشد.
 • باقی‌مانده عمر اقتصادی دارایی از سررسید اوراق بیشتر باشد.