سهام عدالت/ وراث

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: سامانه انحصار وراثت متوفیان سهام عدالت مربوط به کارگزاران بازار سرمایه جهت تقسیم قهری سهام عدالت بین وراث، آماده خدمت‌رسانی است.
به اطلاع می‌رساند؛ مدارک مورد نیاز وراث افراد فوت‌شده برای انتقال سهام عدالت جهت مراجعه به دفاتر کارگزاری‌ها به شرح زیر می‌باشد:
  • تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه و گواهی فوت متوفی.
  •  اصل یا تصویر برابر با اصل کارت ملی و صفحه اول شناسنامه تمامی وراث تعیینی در گواهی حصر وراثت. (با این توضیح که رسید متقاضی کارت ملی و یا گواهی شماره ملی ممهور به مهر سازمان ثبت احوال می‌تواند جایگزین کارت ملی باشد).
  •  اصل یا تصویر برابر با اصل گواهی حصر وراثت متوفی
  •  در صورتیکه متوفی دارای وصیتنامه رسمی باشد که در گواهی حصر وراثت نیز به آن اشاره شده، ارائه اصل یا تصویر برابر با اصل وصیتنامه ضروری است.
  • این سامانه در حال حاضر برای متوفیان پیش از تاریخ 1399/5/1 طراحی شده است؛ لذا شرایط تخصیص سهام عدالت متوفیانِ بعد از تاریخ مذکور به وراث، متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

سهام عدالت