پذیرش شرکتها

بازار سرمایه به‌عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور نقش مهمی در جذب پس‌اندازها و منابع مالی کوچک مردم و تخصیص آن‌ها در جهت تأمین مالی طرح‌های بزرگ اقتصادی دارد. تردیدی نیست که رشد اقتصادی، توسعه رفاه و عدالت اجتماعی و گسترش سازوکارهای تأمین مالی درگرو رشد بازار سرمایه به‌تناسب سایر اجزای سیستم اقتصادی است. ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه ضمن کمک به رشد بازار سرمایه، به تعالی و رشد آن‌ها در فضایی رقابتی و شفاف منجر شده و نام و اعتبار آن‌ها را در جامعه ترقی می‌بخشد. شرکت‌ها با پذیرش در بازار سرمایه می‌توانند از مزایایی مانند معافیت‌های مالیاتی، افزایش نقدشوندگی سهم، امکان استفاده از سهم به عنوان وثیقه، تسهیل روند تأمین مالی و . . . بهره‌مند گردند.

پذیرش شرکتها در بورس اوراق بهادار

مراحل ارائه درخواست پذیرش در بورس از طریق مشاور پذیرش در سامانه پذیرش بورس اوراق بهادار تهران به شرح ذیل است:
 • ارائه مدارک جهت تکمیل پرونده
 • تدوین و ارائه امیدنامه پذیرش و درج
 • تهیه و ارائه برنامه کسب‌و‌کار شرکت متقاضی پذیرش
 • طرح درخواست در هیئت پذیرش اوراق بهادار
 • ابلاغ تصمیم هیئت پذیرش به شرکت
 • ارائه اطلاعات، مستندات و تعهدات بر اساس بندهای تعیین‌شده توسط هیأت پذیرش
 • اقدام به سپرده‌گذاری سهام شرکت نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
 • افشای اطلاعات در سامانه کدال
 • واریز بخش دوم حق پذیرش و ارائه‌ی رسید آن
 • برگزاری جلسه کد و نماد و ابلاغ به بازار
 • انتشار اطلاعیه درج شرکت و بارگذاری امیدنامه نهایی در سایت بورس
 • هماهنگی و برگزاری جلسه معارفه
 • عرضه سهام و آغاز معاملات

پذیرش شرکتها در فرابورس ایران

مراحل ارائه درخواست پذیرش در فرابورس از طریق مشاور پذیرش در سامانه فراسا به شرح ذیل است:
 • بررسی اجمالی توسط کارشناسان فرابورس
 • جلسه حضوری با مدیران شرکت حسب نیاز
 • ارائه و تکمیل مدارک موردنیاز پذیرش مندرج در سایت فرابورس
 • تهیه گزارش کارشناسی توسط فرابورس
 • برگزاری جلسه هیأت پذیرش و تصمیم‌گیری در خصوص پذیرش یا رد شرکت
 • اعلام نتیجه و شروط درج هیأت پذیرش به‌صورت مکتوب به شرکت متقاضی و مشاور پذیرش
 • تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام
 • ثبت شرکت نزد سازمان بورس اوراق بهادار
 • سپرده کردن سهام شرکت در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه
 • افشای اطلاعات مالی در سامانه کدال
 • به‌روزرسانی امیدنامه و اجرای اقدامات و شروط مندرج در صورت‌جلسه هیأت پذیرش
 • درج شرکت در فهرست نرخ‌های فرابورس
 • عرضه سهام