معرفی تامین مالی

رتبه اول

کسب رتبه ۱   در میان شرکت‌های مشاور پذیرش در فرابورس ایران برای ۲ سال متوالی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

کسب رتبه ۴   در میان شرکت‌های مشاور پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران برای سال۱۴۰۱

 

محدودیت در تامین منابع مالی، اصلی‌ترین عامل بازدارنده پیش روی بنگاه‌های اقتصادی جهت توسعه کسب‌و‌کار است. با توجه به عدم امکان تامین تمامی منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی از سیستم بانکی، تامین مالی از بازار سرمایه به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است. تامین مالی از بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق بهادار انجام می‌گیرد. طبق ماده یک دستورالعمل صدور مجوز و فعالیت مشاور پذیرش، مشاور پذیرش شخصی است که با مجوز سازمان طبق مقررات این دستورالعمل برای پذیرش اوراق بهادار شرکت‌های متقاضی پذیرش در بورس یا بازار خارج از بورس و همچنین پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران اقدام می‌نماید. شرکت کارگزاری بانک ملی ایران با دارا بودن مجور مشاور پذیرش و با برخورداری از متخصصان مجرب در حوزه تامین مالی از طریق بازار سرمایه، امکان ارائه خدمات مشاوره، انجام مراحل اجرایی و مشارکت در امور تامین مالی واحدهای تولیدی و خدماتی را داراست. در شرایط فعلی تامین مالی از طریق بازار سرمایه ایران، از طریق انتشار انواع اوراق بدهی و از طریق ابزار سرمایه امکان‌پذیر است.